Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

luba
9245 c3d4 420
Reposted fromsaute saute viasilence89 silence89
luba
6367 98fa 420
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaEllaElla EllaElla

January 25 2015

luba
3208 3561 420
luba
5342 b45f 420
Reposted fromrenegade4ever renegade4ever viavstane vstane

January 23 2015

luba
3666 325e 420
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaowlyou owlyou
luba
luba
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
Reposted fromlabellavita labellavita viasilence89 silence89
luba
Spytałem zebrę
jesteś białą zebrą w czarne paski
czy czarną zebrą w białe paski?
A zebra odpowiedziała:
a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami
czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?
Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem
czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny
czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
Nigdy więcej nie zapytam zebry o paski
— Shel Silverstein
Reposted fromxalchemic xalchemic viasilence89 silence89
4580 d667 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasilence89 silence89
luba
2444 1e85 420
Reposted frompathological pathological viaEllaElla EllaElla

January 22 2015

luba
1338 b21a 420
Reposted fromkjuik kjuik viaEllaElla EllaElla
luba
1034 cea9
Reposted fromdunkellicht dunkellicht

January 17 2015

luba
6066 0c16 420
Reposted fromundine undine viadunkellicht dunkellicht
luba
0586 c36a 420
Reposted fromfoods foods
luba
0904 911a 420
Reposted fromfoods foods
luba

January 16 2015

luba
I przestań w końcu karmić, tulić i pieścić swoje kompleksy.
— Aleksandra Ruda
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaEllaElla EllaElla
luba
4108 5a1f 420
Reposted fromfoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl